Reserveringsvoorwaarden

Zoals je weet treft de opkomst van COVID-19 ons allemaal en we willen je graag laten weten hoe we in deze moeilijke tijden te werk gaan. Meer informatie over COVID-19 kun je vinden op onze contactpagina.

De camping is geopend (onder voorbehoud van wijzigingen) van 27 juni tot 26 september 2020. Verblijf en tarieven buiten het seizoen op aanvraag.

Reservering

U kunt zowel telefonisch als schriftelijk via e-mail reserveren.

Bevestiging

Na ontvangst van uw reservering zenden wij u een schriftelijke bevestiging.

Betaling

De reserveringskosten bedragen resp. € 17,- per gereserveerde plaats of accommodatie en € 37,- voor een voorkeursboeking (d.w.z. een boeking bevestigd op plaatsnummer). De aanbetaling bedraagt 35% van de totaalsom. U kunt de betaling overmaken na ontvangst van de bevestiging. Het bedrag kunt u in Euro overmaken op de één van de volgende rekeningen:

Op onze Nederlandse rekening bij de Rabobank te Nieuwleusen:
bankrekeningnr. 32.56.74.477 t.n.v. SARL La Vallée Verte - 30200 La Roque sur Cèze – Frankrijk.
Het IBAN-nummer is NL 74 RABO 0325 6744 77 en BIC RABONL2U.

Op onze Franse rekening bij de Société Générale te Bagnols sur Cèze:
numéro de compte 000.21300102 clé RIB 91. SARL LA VALLEE VERTE, 30200 La Roque sur Cèze.
Indentification Internationale: IBAN: FR76 30003 00236 00021300102 91 ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP.

De aanbetaling wordt onder aftrek van de reserveringskosten in mindering gebracht op de eindafrekening. Indien uw betaling niet binnen 14 dagen na ontvangst van onze schriftelijke bevestiging bij ons binnen is, vervalt automatisch, zonder nadere berichtgeving, uw reservering. U ontvangt van ons geen bevestiging van betaling; de afschrijving op uw bank- of girorekening is het bewijs van betaling.

Eindafrekening

Het totaal door u verschuldigde bedrag voor de reservering dient 8 weken voor aankomst aan ons te zijn overgemaakt. In de reserveringsbevestiging staat reeds de tweede betalingstermijn vermeld. U ontvangt van ons geen bevestiging van betaling; de afschrijving op uw bank-of girorekening is het bewijs van betaling.

Annuleringen

Uitsluitend schriftelijk ingediende verzoeken tot annulering worden door ons in behandeling genomen.

In voorkomende gevallen wordt door ons het volgende in rekening gebracht, bij annulering:
- tot 16 weken voor aanvang van de gereserveerde periode 25% van de totaalsom;
- tot 12 weken voor aanvang van de gereserveerde periode 75% van de totaalsom;
- vanaf de 12e week voor aanvang van de gereserveerde periode behouden wij ons het recht voor u de gehele totaalsom in rekening te brengen.

Wij raden u aan een annuleringsovereenkomst bij ons af te sluiten (5% van de totale huursom vermeerderd met € 3,- administratiekosten), zodat u tegen bovengenoemde kosten gedekt bent. De algemene voorwaarden van deze annuleringsovereenkomst vindt u op onze internetsite. Annuleringsaanvragen die tijdens de maanden juli en augustus worden ingediend worden na afsluiting van het seizoen in behandeling genomen.

Vroegtijdig vertrek

In geval van vroegtijdig vertrek wordt geen terugbetaling verstrekt en bent u verplicht de totale huursom inclusief toeslagen te betalen tot aan de gereserveerde datum van vertrek op uw bevestiging.

Aankomst en vertrek

De gereserveerde verhuuraccommodatie is beschikbaar vanaf 16.00 uur op de door u gereserveerde dag van aankomst. Kampeerplaatsen vanaf 13.30 uur. Zonder tegenbericht uwerzijds, blijft de accommodatie 24 uur voor u gereserveerd. Bij aankomst checkt u in bij de receptie en dient u een kampeercarnet ter borgstelling achter te laten. Voor de verhuuraccommodaties geldt een machtiging/borgsom à € 125,-

Op de voorgenomen dag van vertrek dient u de accommodatie, opgeruimd, voor 10.00 uur 's morgens te verlaten. Bij de verhuur vindt na vertrek een verplichte eindcontrole plaats. Beschadigingen en/of vermissingen dient u voor vertrek in de receptie te melden en contant af te rekenen.

De staanplaats dient u op de voorgenomen vertrekdag ook voor 10.00 uur te verlaten, tevens dient u de staanplaats netjes, schoon en vrij van grof vuil op te leveren.

Acceptatie algemene reserveringsvoorwaarden

Overboeking van de aanbetaling houdt in dat u de algemene voorwaarden van camping La Vallée Verte onvoorwaardelijk accepteert.

Heeft u nog vragen over de reserveringsvoorwaarden? Neem dan contact met ons op.